חוק הנגישות (A, AA, AAA) וחובת הצהרת נגישות באתר

תוכן עניינים
חוק הנגישות (A, AA, AAA) וחובת הצהרת נגישות באתר

אתר נגיש הוא אתר אינטרנט אשר מאפשר לכל אדם, ואף לבעלי מוגבלויות, לגלוש בו, לעיין באינפורמציה שנמצאת בו ולבצע בעזרתו פעולות שונות.

ההוראות הנוגעות לחובת הנגשה של אתרי אינטרנט מצויות בחוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות ובתקנות הקבועות מכוחו.

מטרות הצהרת הנגישות ופרסום הסדרי הנגישות

הצהרת נגישות היא הצהרה של העסק במסגרת אתר האינטרנט, אשר מתארת את כל ההסדרים והפונקציות הקיימות באתר האינטרנט, ומנגישות אותו לבעלי מוגבלויות.

המטרה המרכזית של הצהרת הנגישות היא להעניק באופן שקוף ובהיר את הידע לגבי נגישות האתר לגולשים בעלי מוגבלויות – כך שיידעו האם הם יכולים להיעזר בשירותיו וכיצד להשתמש בו.

כמו כן, וכתמונת ראי, הצהרת הנגישות משקפת לבעלי מוגבלויות את התכנים או הפונקציות באתר של הונגשו עבורם, ובכך מאפשרת להם לחפש אמצעים חלופיים.

פרסום הסדרי נגישות הוא חובה חוקית, המוטלת מכוח תקנה 34 לתקנות נגישות השירות, אשר קובעת כי על העסק לפרסם את כלל הסדרי הנגישות, כך שאנשים בעלי מוגבלויות יוכלו לדעת האם העסק מונגש בעבורם באופן שקוף, מלא ובהיר, בלא צורך בהשקעת זמן או מאמץ לאיתור המידע מלבד חיפוש באתר.

תיאור החקיקה והתקנות

החוק המרכזי אשר מסדיר את זכויותיהם של בעלי מוגבלויות בכלל ההיבטים הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. 

מכוח החוק, נקבעו בשנת 2013 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. תקנות אלו, מפרטות, בין היתר, את חובת ההנגשה והפרסום של הסדרי ההנגשה באתר האינטרנט.

התקנות, כמו גם החלקים הרלוונטיים בחוק, מכונים "חוק הנגישות".

תקנות רלוונטיות ל"הצהרת נגישות" ופרסום הסדרי הנגישות:

סעיף 34 לתקנות קובע חובת פרסום של ההתאמות הנגישות הפיזיות שהתבצעו במסגרת העסק, כפי שפורט. 

כמו כן, סעיף 35א לתקנות קובע הוראה כללית המחייבת אתר אינטרנט הכפוף לחוק להנגיש את השירות הניתן באמצעות אתר האינטרנט. 

בהמשך, סעיפים 35ב עד 35ו קובעים הוראות נוספות ביחס להנגשת אתרי אינטרנט, ובכלל זה אף הוראות ביחס לפטורים מחובה זו.

אתרים הנדרשים להיות נגישים

במסגרת סימן ד' לפרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נקבע בסעיף 19יא כי חובת ההנגשה חלה על כל גוף שמספק שירות ציבורי.

משכך, כל גוף המעניק שירות ציבורי – מחויב בהנגשת אתר האינטרנט שלו, כך שיתאפשר לכל אדם, לרבות עיוור או בעל מוגבלות אחרת, לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר.

בהתאם, כל גוף המספק שירותי בריאות, חינוך, השכלה, רווחה, תרבות ודת, תחבורה, אנרגיה, בנקאות וכיוצא באלה, מחויב, על פי התוספת השנייה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בהנגשת אתר האינטרנט שלו.

מהו אתר נגיש? מדירוג A עד ל-AAA

ישנן שלוש רמות של נגישות אתר אינטרנט – A, AA ו-AAA – אשר קבועות בהנחיות התקן הבינלאומי בנושא זה. כל רמה מעניקה רמת נגישות גבוהה יותר מהשנייה, ובהתאם לכך דורשת ממפעיל האתר שינוי מהותי יותר של עיצוב האתר, המבנה של האתר והתוכן המצוי בו.

החלוקה הבסיסית בין הרמות מתבצעת בין היתר, על פי הדרישה לניגודיות בין הטקסט או התוכן באתר לבין צבע הרקע של האתר, על מנת להקל על לקויי ראייה בצריכת התוכן.

רמה A מתייחסת לרמה הבסיסית ביותר של הנגשת אתר האינטרנט, הדרישה ליחס ניגודיות בין הצבעים (המלל וצבע הרקע) איננה מדויקת ולא עומדת על יחס ברור.

רמה AA, רמה גבוהה יותר של דרישת נגישות, על פי התקן, דורשת ממפעיל האתר יחס של 1:4.5 בניגודיות בין התוכן לבין הרקע.

רמה AAA, תובעת לפי התקן שבאתר יהא יחס של 1:7 בניגודיות שבין התוכן לבין הרקע באתר.

מלבד ניגודיות הצבעים, ישנם אלמנטים שונים אשר מעניקים נגישות גבוהה יותר בכל רמה ורמה.

למשל, הקראה של הטקסט; שימוש בעזרי שפת סימנים; שימוש בטקסט מלא (למשל, במקום "לחץ כאן" יהיה כתוב "לחץ כאן להפעלת הסרטון שעוסק ב…"); וכיוצא באלה.

בישראל, הרמה הנדרשת לאתרים על פי החוק, היא רמת נגישות AA.

עם זאת, אתרים שונים בוחרים רמה גבוהה יותר של הנגשה, מתוך הבנה שזהו צורך משמעותי של קהל היעד שלהם, ומתוך השאיפה לכבד ולהעניק שירות לכל אדם באופן שווה.

במסגרת הצהרת הנגישות באתר, יפרסם האתר אף את רמת הנגישות שלו על פי מדד זה.

תוסף נגישות, הוא רכיב אשר ניתן לצרף לאתר קיים, ומסייע באופן אוטומטי בהתאמת האתר.

אתרים רבים בנויים על בסיס הפלטפורמה של וורדפרס – ועל כן משתמשים בשירותי תוסף נגישות וורדפרס – תוסף נגישות אשר מאפשר פונקציות רבות, וביניהן הגדלת הטקסט, הדגשת קישורים באתר, שינוי של הפונט כך שיתאים ללקויי ראיה וכיוצא בזה.

קיימים שלושה מרכיבי הנגשה:

ישנם שלושה רכיבים באתר אשר ניתן ונדרש להנגיש אותם. ראשית, המרכיב המילולי, כלל המלל באתר, הכולל כל תוכן או מסמך כתוב אשר קיימים באתר.

שנית, המרכיב החזותי, המדיה באתר – כלל התמונות, המצגות, הסרטונים וקבצי השמע הקיימים באתר, אותם יש להנגיש אף ללקויי ראייה או שמיעה.

שלישית, הנגשת מעטפת האתר, שעניינה הנגשה של האתר ברמת הקוד, כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו אף להיות עם גישה לקוד של האתר ולמעטפת שלו.

המלצות לתוכן של "הצהרת הנגישות / הסדרי הנגישות"

כדאי שהצהרת הנגישות באתר שלכם תכלול מספר אלמנטים. ראשית, נדרשת להיות כותרת ברורה, המתייחסת לכך שהטקסט הרלוונטי הוא הצהרת הנגישות או פרסום הסדרי הנגישות.

לאחר מכן, מומלץ להוסיף הסבר כללי על הנגשת אתרים או עסקים, תוך התייחסות לחשיבות שמייחס העסק במישור הערכי להנגשת אתרים פיזיים ווירטואלי לאנשים עם מוגבלות.

בהמשך, יש להצהיר על כל ההתאמות הקיימות לטובת אנשים עם מוגבלות באתר או בעסק, ועל כל ההיבטים והמגבלות באתר, שאינם מונגשים לאנשים עם מוגבלות.

כמו כן, מומלץ לקרוא לצרכני הצהרת הנגישות או פרסום ההסדרים להציע רעיונות לשיפור ההנגשה באתר.

עם פרסום הסדרי הנגישות, מומלץ לכלול מעבר לכך אף אינפורמציה לגבי מיקומי חניות, דרכי הגישה לעסק, קיומם של דלפקי קבלה או קופות; התייחסות מראש לאזורי המתנה; התייחסות לקיומם של שירותי נכים; התייחסות לקיומן של מעליות; הכוונה לעזרים טכנולוגיים ללקויי ראיה ולקויי שמיעה, ככל שיש כאלה.

יתרה מכן, ככל שהעסק קיבל פטורים מחובת ההנגשה, כדאי לפרסם יחד עם הסדרי הנגישות הפיזיים.

לסיכום, בשנים האחרונות שירותים רבים עברו משירותים שניתנים באופן פיזי לשירותים שניתנים באופן וירטואלי.

על אף שבשינוי זה יש ברכה לכל אדם, ובפרט לאנשים עם מוגבלות, יש גם צורך להתאים את הפלטפורמות הווירטואליות לצרכים של בעלי מוגבלויות.

משכך, ישנה חובה חוקית ברורה להנגיש פיזית ווירטואלית את אתר האינטרנט של העסק ואת העסק עצמו, ולפרסם את האינפורמציה ביחס לכך, כך שכל אדם – ובכלל זה גם אדם עם מוגבלות – יוכלו ליהנות משירותי העסק.

לאיזה תוכן תרצו לחזור בעמוד?
אודות המחבר
איתי ורצ'יק: בניית אתרים ושיווק באינטרנט

תודה שקראתם את המאמר חוק הנגישות (A, AA, AAA) וחובת הצהרת נגישות באתר. איתי ורצ'יק בתחום בניית אתרים ושיווק באינטרנט משנת 2014, יזם ומביא את לקוחותיו להצלחה מרבית.

לקוחות מספרים

אלון טהורי
אלון טהורי
קרא עוד
רוצה להודות לאיתי על התוצאות המדהימות שנתת לנו בעזרת בניית אתר וקידום האתר בגוגל. הצלחה מובטחת!
Mickael Lepicier
Mickael Lepicier
קרא עוד
אמינים, מהירים, מקועיים, ומבטיחים את המחיר הטוב ביותר על פרסום בגוגל וההשקעה תמיד משתלמת תודה רבה לכם אלופים!!
‏‎Mizrahit Yam Tichonit‎‏
‏‎Mizrahit Yam Tichonit‎‏
קרא עוד
איתי תותח. בנה לי אתר וקידם לי אותו אורגנית ומיד התחלתי לקבל טלפונים בלי הפסקה. מספר 1
‏‎Dann Gavriel‎‏
‏‎Dann Gavriel‎‏
קרא עוד
אהבתי את היחס והשירות המעולים שנתת לי בפרסום ושיווק בגוגל ויוטיוב מבטיח להחזיר טובה כמו שעזרתם לי, מומלץ בחום!
Navit Shem
Navit Shem
קרא עוד
וואלה האתר מהיר יותר, מהמם יותר והמורה יודע לעבוד עם הפרעות קשב קיצור תותח עולם!! קחו קחו אצלו שיעורים צמודים חובה
Galia Matatov
Galia Matatov
קרא עוד
לאחר פתיחת גוגל ביזנס ושיווקו, התחלתי לקבל טלפונים בתור מאמנת כושר אישית. ברמה מקצועיות שמתעלה על כל רמה אחרת. תמשיך בעבודת החייל שלך -הישגים ועבודה איכותית שמובילים להרבה לקוחות מרוצים.
Sigalit Bcahar
Sigalit Bcahar
קרא עוד
אנשים מגניבים, צעירים, בעלי קו מחשבה אחר.... שווה ביותר.... קריאייטיביות במודעות בגוגל ממומן שעשו ברמה גבוהה
Taly Gutman
Taly Gutman
קרא עוד
מקצועי מאוד, יודע על מה מדבר ועושה עבודה מצויינת. השיווק בגוגל עובד מדהים, תודה!
חזי ברלוי
חזי ברלוי
קרא עוד
גאוני ובחברה טובה.ברלוי חזי קידם בגוגל בצורה מוצלחת
Sharon Ben-tzur
Sharon Ben-tzur
קרא עוד
תודה רבה על אתר מוצלח שווה כל השקעה בניתם לי אתר רווחי וגם יפהה מודה מכל הלבב
הקודם
הבא
מְעוּלֶה
מבוסס על 16 ביקורות
דור כהן
דור כהן
2023-07-23
יש אנשי מקצוע ויש את איתי לא חושב שיש בכלל תחרות בינו לבין אחרים, מקצועי, ישר, אמין, לא מבלבל תשכל, לא מחפש בעיות רק מוצא פתרונות, יעיל מאד וזמין תמיד. הבחירה הכי נכונה שיש דור כהן - קבוצת ארץ עיר נדל"ן ויזמות
itay dekel
itay dekel
2023-06-15
איתי ורצ'יק הוא נותן שירות מצויין ואיש מקצוע יוצא דופן. ממליץ בחום.
אורן וטורי
אורן וטורי
2023-06-11
פשוט בן אדם אלוף..
שחר פרץ
שחר פרץ
2023-06-07
עזר לי ככ שירות מקצועי ביותר!!!!
רנה פשוט להרגיש טוב Renee feel good
רנה פשוט להרגיש טוב Renee feel good
2023-05-04
בעזרת איתי בניתי קורס דיגיטלי באתר שלי בפלאגאין חינמי. איתי פרסם ה סרטון הדרכה אך משהו עדיין לא עבד. פניתי לעזרה ואכן המושיע הגיע. תוך מספר דקות הוא השתלט לי על המחשב וסידר את הבאג. ולא תאמינו- אפילו לא גבה תשלום 😀. אז שאפו למקצוענות ולשירות. אין ספק שבהמשך אתה תהייה הבחירה המובילה כשאחפש קידום וליווי מקצועי. כי אם את זה אתה נותן ללא עלות, בטח ללקוחות שלך אתה קוטף את הירח. תודה רבה
גיא ויסמן
גיא ויסמן
2023-04-17
איתי ורצ'יק מקדם אותנו בגוגל וכל יום יש שיחות טלפון, לא עומדים בעומס! תודה רבה על השירות המקצועי והמשתלם ביותר שחווינו בפרסום בגוגל.
Aaron
Aaron
2023-04-11
עבדתי עם המון מתכנתים ובוני אתרים, ומעל 3 פעמים החלפתי את כל האתר לחלוטין כי הוא לא יצא כמו שציפיתי, כאן קיבלתי שירות מעולה מכל הבחינות גם מתחילת העבודה וגם לאחר העבודה תמיד שהייתי צריך עזרה ותמיכה איתי היקר היה כאן ונתן לנו תמיכה מלאה בכל,תודה רבה על הכל
Doron Goldblatt
Doron Goldblatt
2023-01-07
פניתי לאיתי עם בעייה באתר שלנו. תוך דקות בשיחת טלפון, איתי פתר את הבעיה. במקצועיות בסבלנות.
Miss rosy Israel
Miss rosy Israel
2022-10-30
תודה רבה לאיתי ורצ'יק על ניהול האתר שלנו בצורה מצויינת באחסון האתרים שלו. אנו מרוצים מאוד וכמו כן, האתר טס טיל בליסטי מאז שהוא ביצע האצת אתרים עבורנו. תודה רבה!
יעל בן שלוש
יעל בן שלוש
2022-08-02
איתי מקצוען תותח מספר 1 בתחום ואין כמוהו בכל הארץ בהתחייבות!!!! האתר שלי קרס בגלל חברת בוקס וחזר לתבנית המקורית והמכוערת שלו. איתי לקח את האתר ועיצב ושיפר אותו מחדש והיום הוא נראה מיליון דולר - פי מיליארד יותר מקצועי ויותר יפה ויותר יעיל ממה שהיום קודם. סוף סוף אני יכולה לחייך ולהציג בגאווה אתר תדמית פעיל ומגניב.. תודה רבה איתיוש היקר :)
שתפו את המאמר עכשיו!
Facebook
Telegram
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email
מתנה: קורס בניית אתרי וורדפרס חינמי!

הצטרפו לרשימת תפוצה וקבלו גם:

✅ עדכונים מהבלוג באופן שוטף
✅ טיפים שעובדים בתחום האינטרנט
✅ אפשרויות לשיתופי פעולה מעניינים ומבצעים

בשביל לקבל בחינם את הקורס הדיגיטלי בבניית אתרים בוורדפרס השאירו פרטים:

רגע, לפני שעוזבים..

קבלו מתנה:
קורס בניית אתרי וורדפרס בחינם!